Reference

Každá firma se chce zlepšovat. Když ji ale brzdí problémy v kvalitě výroby, logistiky či administrativy, projeví se to nejen na vztazích, ale i celém fungování společnost. Podívejte se, komu jsem už pomohl k efektivnímu růstu.

DirectMedia, s.r.o. (CRM+Implementace)

https://www.directmedia.cz/

Firma DirectMedia nabízí široký sortiment služeb a výrobků od výroby dresů, přes reklamní potisky a billboardy po kompletní realizace veletržních expozic. Má náročné klienty na termíny dodání a bylo třeba koordinovat jednotlivé divize a zpřehlednit všechny vnitrofiremní procesy. Naše zadání bylo nejen dodat ERP systém, ale implementovat ho s cílem optimalizovat práci celého týmu. Jde o dlouhodobější spolupráci, kdy se seznamujeme s technologií výroby a nastavujeme pravidla pro jednotlivá oddělení, aby vkládání informací do systému bylo co nejpohodlnější, ale aby managementu podávalo dokonalý přehled o každé zakázce počínaje přijatou objednávkou, přes podklady pro výrobu až po expedici, fakturaci a ekonomický výsledek. 

Direct Fly s.r.o.

https://directfly.cz/

Firma vyrábí malá sportovní letadla, která dodavá do celého světa. Jde o specifickou výrobu, kde každý díl musí mít zaznamený původ případně historii výroby. Pro klienta jsem vyřešil audit vnitrofiremních procesů a implementaci do jejich vlastního ERP systému. Ukázalo se však, že stávající ERP systém nesplňuje požadavky na tak náročnou výrobu, opustil se a implementoval jsem zde náš. Na základě nastudování komplexního chodu fimy jsem vytvořil instrukce pro jednotlivá pracoviště. Proškolil každého pracovníka a ERP systém uvedl v praxi. Na základě dohody s majitelem firmy dozoruji nadále práci lidí v systému a na pravidelných pondělních poradách informuji o stavu jednotlivých agend. Tím se firma udržuje v kondici a posouvá se kupředu. Díky přístupu do ERP systému zde moje firma může v případě potřeby krátkodobě externě zastoupit klíčové agendy, jako je plánování výroby, nákup materiálu apod. Referenční osoba pan Ivo Lederer C.E.O.  

DOORNITE s.r.o.

https://www.doornite.cz/

Přední výrobce a dodavatel dveří s denní produkcí cca 2000 kusů dveří. Zadání bylo seznámit se s reálným provozem a interním ERP systémem a navrhnout optimalizaci procesů od obchodního úseku a přijaté objednávky až po expedici a transport k zákazníkům. Naše role je mapovat stávající procesy, najít slabá místa a zavést bezkonfliktní tok informací napříč agendami s cílem mít předvídatelné termíny dodání zboží klientům, snížit počty objednávek dodaných po termínu a udržet efektivitu výroby. Nyní probíhá implementace nového systému K2, kde poskytujeme konzultantské služby v oblasti optimalizace procesů, školení uživatelů apod. Referenční osoba Pavel Šatný, generální ředitel. 

Firma se zabývá výrobou a prodejem městského mobiliáře. Původní informační systém Pohoda nestačil na řízení výroby, bylo potřeba dostat pod kontrolu nákup materiálu, kapacity výroby vlastní i kooperantů, zlepšit komunikaci s dodavateli a s oddělením vývoje. Zjednodušit a zpřehlednit vnitrofiremní procesy. Náš systém, roční implementace a trenink pracovníků na získání nových návyků přineslo firmě potřebnou produktivitu a stabilitu. Referenční osoba: Jan Padrnos, majitel

MEA Water Management s.r.o. (CRM)

https://www.mea-odvodneni.cz

Firma dodává stavební odvodňovací prvky po celém světě a patří ke špičce v dané oblasti. Pro své nové pobočky v Polsku se rozhodla pořídit CRM systém, protože její obchodní kanceláře jsou rozmístěné po celém Polsku a bylo třeba sdílet důležité informace, mít přehled, co se kde děje a včasně reagovat na zjištěné informace. Dosavadní způsob pracného reportování ve Wordu nebo Excelu, nemožnost vidět vzdáleně na aktuální stav otevřených Nabídek byla nahrazena pohodlným systémem jak pro výkonný tým v Polsku, tak pro management v CZ. 

Aquatec USBF s.r.o. (CRM+Implementace)

http://www.usbf.cz

Firma se zabývá dodávkami, instalací i servisem pro domovní čistírny odpadních vod. Její akční rádius je celá ČR a to vyžaduje přesnou koordinaci celého týmu. Prodejem výrobku začíná vztah se zákazníkem, kterému je poskytován pravidelný čtvrtletní servis. A právě náš CRM systém má za úkol nahradit původní Excelové tabulky o tom, kam který výrobek šel, kdy je na něm třeba udělat servis, jak koordinovat a optimalizovat cesty aut po republice. Dále se instaloval modul skladového hospodářství, aby se optimalizovaly zásoby na skladě a práce s rámcovými objednávkami vykrývanými na etapy.   

Zelená Země s.r.o. (Externí asistentka)

https://www.zelenazeme.cz/

Pro firmu Zelená Země zpracováváme měsíční ekonomické reporty v přehledných tabulkách a grafech, které jsou srozumitelné účetním laikům. Po měsíční závěrce obdržíme dohodnuté výstupy z účetnictví a ty propojíme s naším systémem reportů. Zákazník si sám řekne, které parametry chce sledovat a my mu je poskládáme v časové ose rok zpět. Tím vidí, zda se vývoj ubírá dobrým směrem a ví to včas. Tento nastavený systém probíhá automaticky, do druhého dne dostává svoje data vždy ve stejné formě a proto jsou pro něj snadno čitelná.

Firma se zabývá výrobou a prodejem městského mobiliáře, slévárenstvím. Management řešil výrobu a obchod na bázi denních porad, kdo co má udělat a vše bylo řešeno programy Word, Excel, Outlook. S přechodem na systém ERP se začal používat sklad, přijaté objednávky a fakturace v jednom prostředí. Přechod na systém nabídek a vystavených objednávek máme ještě před sebou, návyky lidí jsou vždy zásadní při všech implementacích a protože volíme cestu dobrovolnosti a doporučení, je na managementu, jakou rychlost přechodu na systém ve všech agendách si zvolí. 

Modul: Realizace

S optimálně nastavenými procesy pomohu i vám


Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Kontaktní formulář
(pole: jméno, e-mail, telefon, firma, zpráva)