Katalog zboží

Katalog zboží patří k druhému nejdůležitějšímu pilíři systému. Umožňuje práci s Nabídkami, evidenci pohybu zboží od objednávání, přes naskladňování, kompletace celků až po expedici a fakturaci. 

Karta zboží - základní

 • Karta se dá vyplnit ručně a nebo se dá zboží importovat z XLS.
 • Zboží může mít jazykové mutace názvů.
 • Možnost alternativních jednotek se vzájemnými relacemi. Např. výchozí je m, alternativní je role a relace je role=50m atd.
 • Karta má řadu možností, jak si členit zboží dle typu zboží, oblasti produkce atd.
 • Můžeme sledovat historii karty, na jakých je nabídkách, objednávkách , fakturách apod.
 • Lze nastavovat dealerské, množstevní nebo smluvní ceny.
 • Lze nastavit čárové kódy položek pro snadnější práci při expedici. 


Konstrukční celky • Příklad ukazuje celek "Lavička", která se skládá z bočnic, desek, spoj. materiálu atd.
 • Systém kalkuluje cenu celku z cen prvků.
 • Systém řeší dostupnost jak celků, tak prvků. Generuje požadavky na sklad, případně objednávky na dodavatele.
 • Ideální pro firmy, které montují konstrukční celky z prvků. 


Karta zboží - cenová

 • Dealerské ceny lze definovat podle firmy, podle typu zboží atd.
 • Množstevní nákupní i prodejní ceny - definice podle druhu zboží, podle data sezóny, podle partnera,..
 • Smluvní ceny pro partnery
 • atd.


Karta zboží - Dodavatel

 • Zboží může mít náhradní dodavatele, každý může mít svůj kód zboží, název, nákupní cenu. Když hlavní dodavatel nedodá, vybereme náhradního.
 • Odběratel - zde si definuji název položky pro vybraného odběratele, objednávkové číslo apod. Některý dodavatel chce kupovat vaše zboží pod svým názvem.
 • Konkurent - sledujeme si konkurenční ceny a vývoj


Karta zboží - Zahraniční

 • Zboží může mít název a popis v několika zahraničních jazycích
 • Při tisku dokumentu (Nabídky, Faktury,..) si vyberete jazyk sestavy a tisknete.


Přehled zboží

 • Přehled lze řadit i filtrovat podle vlastní potřeby.
 • Možné vlastní nastavení vzhledu sloupců, jejich pořadí, velikost, barva.
 • Každý uživatel může mít své vlastní zobrazení.
 • Proklikem na položce se ukáží další informace
 • Lze exportovat i importovat do xls, csv.