Přehledy výsledků

Zakázky

 • Management vidí výsledky zakázek. Může podle něj hodnotit svůj tým. 

Nabídky
 • Vytvořené nabídky v letech ukazují trend a perspektivu. Pro management je nutné vidět nejen minulost z účetnictví, ale i budoucnost ze zdrojů CRM. Pak můžete včas a správně reagovat.
 • Za každou nabídkou stojí obchodník. Máte-li tým obchodníků, je dobré vidět srovnání. 

 • Nabídkové řízení zaměřme na kvalitu práce. Je dobré znát úspěšnost nabídkových řízení. 
Přijaté objednávky

 • Systém z úspěšné nabídky vygeneruje přijatou objednávku.
 • Z přehledu přijatých objednávek můžeme srovnávat vývoj a odhadovat výsledek.
Návštěvy klientů
 • pro většinu obchodních jednání je klíčový osobní kontakt se zákazníkem.
 • je-li rozdílná úspěšnost nabídkového řízení u jednotlivých obchodníků, lze hledat příčiny například v počtu osobních jednání.
Skladové zásoby
 • pro plynulý chod zakázek je třeba mít optimalizované zásoby zboží a materiálu.
 • systém si pamatuje minulost a umí podle ní odhadovat potřeby.
 • pro odhad cash-flow jsou skladové zásoby významnou položkou, proto je optimalizace zásob jednou z priorit.
 • skladové zásoby by měly být v relaci s obratem včetně členění dle sortimentu.
Střediska
 • možnost sledování veškerých výsledků dle středisek (Nabídky, Obraty, Návštěvy, ...)

... a řada dalších výstupů.

Zpět...