Výroba

Úvod

 • Tento modul je určený pro středně velké firmy, které chtějí systematicky řídit výrobu. 
 • Přijatá objednávka -> TPV -> Zaplánování dle kapacit -> Výroba -> Naskladnění -> Expedice
 • Znáte-li časové kapacity strojů nebo lidí a systém navrhne čas zahájení výroby, aby byl splněn termín dodání. Slibujete reálné termíny.
 • Znáte-li hodinové sazby strojů, lidí a ceny materiálu, systém spočítá výrobní náklady. Nabízíte reálné ceny.
Číselník strojů

 • Neomezený počet strojů.
 • Každý stroj má definovanou denní kapacitu v hodinách, hodinovou režii, přípravné časy na spuštění atd.
Výrobní norma - technologický postup

 • Technolog zadá do programu postup výroby. Definuje spotřebu materiálu a časů operací.
 • Výsledkem je harmonogram operací jak jdou po sobě. 
 • Program spočítá výrobní cenu a časovou náročnost.
 • Systém určí, kdy má začít první operace, aby se termín stihnul
Plán výroby

 • Rychlým pohledem vidíme, kdy máme začít s jakou operací, abychom stihli slíbený termín (4.12.2019).
 • Pokud program ukáže, že požadovaný termín stihnout nelze, můžeme nastavit přesčasy a nebo s klientem dohodnout možný termín. 
Odvádění operace přes terminál

 • Pracovník u stroje na terminálu vidí své operace (v pravé části obrázku níže - "Přehled výroby").
 • Má barevně odlišené, co mělo být vyrobeno včera, co dnes a co v budoucnu.
 • Dvě metody odvádění START-STOP (čas měří počítač) nebo STOP (čas zapisuje pracovník/mistr).
 • Pracovník tlačítkem ZAPSAT odvede vyrobené množství a čas. Odepíše i spotřebovaný materiál.
 • Vše je napojeno na ostatní agendy, na skladech se automaticky generují výdejky, odvedené časy padají do ceny zakázky atd.
Hromadné odvádění operací časovou kartou

 • Slouží k hromadnému odvedení více operací/výrobků najednou.
 • Pracovník vybere více operací/výrobků, zadá celkový čas a systém čas rozdělí na jednotlivé výrobky v poměru norem.
 • Využívá se u operací/výrobků, kdy by odvádění každého zvlášť bylo neefektivní. Například vyřezávání různých obrazců z jednoho média na plotru nebo laseru apod..
Hodiny strojů

 • Modul Výroba ukazuje vytíženost strojů dle odvedených operací
 • Víte, který stroj je jak vytížený.

Závěr

 • Implementace modulu Výroba vyžaduje individuální přístup. Je vhodnější se nejprve seznámit se specifiky a potřebami klienta. Až pak lze navrhnout postup implementace.
 • Výsledkem implementace bude větší systematičnost výroby a celé logistiky, optimální využívání času lidí, strojů a skladových zásob. Díky tomu i snížení výrobních nákladů.