Výroba

Úvod

 • Každá výroba potřebuje vytěžovat drahé stroje optimálně.
 • Tlak na ceny a termíny se dá ustát jen dokonalým plánováním.
 • Známe kapacity strojů a lidí, můžeme plánovat a slibovat reálné termíny.
 • Známe ceny strojů, lidí i materiálu, systém spočítá výrobní náklady.
 • Tento modul je určený pro středně velké firmy, které chtějí optimalizovat výrobu a mít okamžitý přehled o stavu každé zakázky na monitoru.
Číselník strojů

 • Neomezený počet strojů.
 • Každý stroj má definovanou denní kapacitu v hodinách, hodinovou režii, přípravné časy na spuštění atd.
Výrobní norma - technologický postup

 • Technolog stanoví přesný postup výroby.
 • Vybere materiál z ceníku a určí jeho spotřebu na kus.
 • Vybere operace a odhadne časy v minutách.
 • Výsledkem je soupis materiálů a operací jak jdou po sobě. 
 • Norma určí cenu výrobní a také časovou náročnost.
 • Pak se zaplánuje do výroby - systém sdělí, kdy se má začít, aby se stihnul termín dodání. 
 • Systém zároveň kontroluje stav zásob materiálu a případně navrhne objednávku. 
Zaplánované stroje

 • Rychlým pohledem vidíme, které stoje jsou přetížené.
 • Můžeme operativně přesouvat volné kapacity.
Odvádění operace přes terminál

 • Pracovník u stroje na terminálu vidí své operace ve frontě v levé části obrázku níže.
 • Má barevně odlišené, co mělo být včera, co dnes a co v budoucnu.
 • Dvě metody odvádění START-STOP (počítač měří čas) nebo STOP (čas zadává pracovník).
 • Pracovník tlačítkem ZAPSAT odvede vyrobené množství a čas. Odepíše i materiál.
Odvádění operací hromadně časovou kartou

 • Slouží k hromadnému odvedení více operací najednou.
 • Pracovník vybere více operací, zadá celkový čas a systém čas rozdělí na jednotlivé operace v poměru zadaném normami.
 • Využívá se u časově nenáročných operacích, kdy by odvádění každé zvlášť bylo neefektivní.