Sklady


 • Neomezené množství skladů.
 • Modul spolupracuje s objednávkovým i nabídkovým modulem, ukazuje dostupnost položek (jsou skladem, jsou na cestě, chybí a je potřeba je objednat atd.)
 • Možnost nastavení minimálního a optimálního počtu pro každou položku. Pak systém navrhuje objednávky automatem.
 • Skladové ceny průměrné nebo podle jednotlivých nákupů (FIFO).
 • Možnost "pozicování" položek v regálech. Výrobek má definovanou pozici, rychle ho najdete.
 • Výrobní čísla položek, čárové kódy.


Příjemky

 • Zadávání příjemky buď ručně nebo se generuje z již existujícího dokumentu (objednávka, faktura, dodací list...).
 • Příjemka se dá párovat na přijaté faktury a tím se modifikuje skladová cena.
 • Příjemky lze hledat dle řady kritérií (datum, dodavatel, zboží, ...)


Výdejky

 • Zadávání výdejky buď ručně nebo se generuje z již existujícího dokumentu (objednávka, faktura, dodací list...).
 • Výdejky lze hledat dle řady kritérií (datum, odběratel, zboží, ...)


Převodky

 • Klasický převod ze skladu na sklad.
 • Hodnota skladu se nemění.


Konstrukční převodky

 • Na příjmové straně jsou hotové výrobky (konstrukční celky).
 • Na výdajové straně jsou prvky definované na konstrukční kartě, ze kterých se má celek skládat. 
 • Převod lze dělat oběma směry -  "SLOŽENÍ" nebo "ROZLOŽENÍ" 
 • Skladbu celku lze na převodce modifikovat, pokud je třeba nahradit prvek jiným. 


Stavy zásob

 • Zásoby jsou blokované peníze, proto je potřeba dbát na jejich optimalizaci.
 • Přehledová tabulka ukazuje vše potřebné.
 • Možno filtrovat a třídit libovolným způsobem.
 • Máte přehled, zda je položka rezervovaná na přijaté objednávce, zda je na cestě na Vystavené objednávce, zda klesla pod minimum apod. 


Skladové reporty

 • Systém umí pracovat s obrátkovostí. Obrátkovost je vyjádřená ve dnech, za jak dlouho stávající položku jsme schopni prodat podle historických odběrů.
 • Díky těmto znalostem víte, jak se zboží hýbe, systém umí navrhovat optimální množství dle zadané historie pohybů. 
 • Máte trvalý přehled o ležácích a můžete hledat jejich řešení.
 • K dispozici je řada možností, jak zásoby sledovat a optimalizovat.

atd.

Zpět...