Přehledy výsledků

Zakázky, Nabídky, Přijaté objednávky, oslovené kontakty atd.

  • Management vidí výsledky online v přehledných výstupech. Může podle něj hodnotit svůj tým. 
  • Sledujete trendy a odhadnete perspektivu. Pro management je nutné vidět nejen minulost z účetnictví, ale i budoucnost ze zdrojů CRM. Pak můžete včas a správně reagovat.
  • Máte personální srovnání obchodních aktivit svého týmu, což působí motivačně. 

Skladové zásoby
  • pro plynulý chod zakázek je třeba mít optimalizované zásoby zboží a materiálu.
  • systém si pamatuje minulost a umí podle ní odhadovat potřeby.
  • pro odhad cash-flow jsou skladové zásoby významnou položkou, proto je optimalizace zásob jednou z priorit.
  • skladové zásoby by měly být v relaci s obratem včetně členění dle sortimentu.


Odvedení hodiny strojů a zaměstnanců ve výrobě
  • Modul Výroba ukazuje vytíženost strojů dle odvedených operací
  • Víte, který stroj je jak vytížený.


... a řada dalších výstupů.

Zpět...