Faktury

Faktury vydané i přijaté

 • Lze tvořit faktury generováním z Nabídky, Objednávky, Výdejky, Příjemky, Dodacího listu a nebo ruční tvorbou.
 • Modul faktur je napojený na modul Banky, kdy se importuje elektronický výpis a došlé platby se spárují s fakturami, případně se generuje platební příkaz.
 • Vidíte své pohledávky i závazky v relacích a lze generovat upomínky nebo vyvíjet jinou potřebnou aktivitu.
 • Definujete se vlastní číselné řady formou prefixů, kdy číslo je tvořeno prefixem a za ním je rostoucí číselná řada.
 • Lze třídit dle Firmy, Zboží, Střediska atd.
 • Modul řeší přenesenou daňovou povinnost, zahraniční mutace a měny, zálohové faktury,…
 • Modul je napojený Sklad, kdy se příjemka páruje s přijatou fakturou a tím se přepočítávají skladové ceny.


Banky

 • Modul banky je napojený na faktury, generuje příkazy k úhradě, upomínky.
 • Možnost importu elektronického výpisu z účtu.
 • Možnost exportu příkazu k úhradě.
 • Automatické párování došlých i ochozích plateb na faktury.
 • Díky importu bankovních výpisů vidíte ihned, co máte kdy platit a kdo Vám co dluží.
 • Upomínkový systém pro řešení neplatičů